Informatie

Stichting "De Loopplank" is voortgekomen uit een groep ouders die begin 2006 is gestart met een wooninitiatief voor hun kinderen: jongvolwassenen met een stoornis binnen het autistisch spectrum en met een normaal verstandelijk niveau.

De groep, die bestaat uit 13 ouders, heeft in juli 2010 het doel bereikt om voor hun kinderen een woning te laten bouwen, waar zij zelfstandig kunnen wonen met begeleiding op maat van zorgverlener Cello. Het project is begeleid door MEE ’s-Hertogenbosch.

Vereniging en stichting

De ouders hebben in 2008 besloten zowel een verenging als een stichting op te richten. Van de vereniging zijn alle ouders / vertegenwoordigers lid en hebben per deelnemende bewoner één stem. Besluiten worden door de vereniging genomen. De stichting heeft tot taak fondsen te werven en handelt op mandaat van de vereniging.