Waarom

Jongeren met een ASS (een stoornis binnen het autistisch spectrum) en een normaal verstandelijk niveau lijken op het oog vaak normaal te kunnen functioneren, maar lopen in de alledaagse praktijk vaak tegen allerlei moeilijkheden aan. Zo hebben zij vaak moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Door gezamenlijk te gaan wonen is de sociale omgeving minder bedreigend en kan vereenzaming worden voorkomen.

De hulpvraag is vaak gericht op de organisatie van alledaagse zaken, zoals het huis opgeruimd houden, de financiële administratie op orde hebben, omgaan met instanties en het stellen van prioriteiten. Hulp derhalve bij het aanbrengen en vasthouden van structuur in hun leven.

Hoe

Om deze jongeren een veilige woonomgeving te geven, waarbij ook deskundige begeleiding geboden kan worden, is met behulp van MEE ’s-Hertogenbosch in 2006 het ouderinitiatief gestart. In 2008 zijn een vereniging en een stichting opgericht. De vereniging heeft de initiatieven genomen, de contacten gelegd, meegesproken over de bouwkundige aspecten van de appartementen en heeft namens de jongeren onderhandeld over de huur- en zorgovereenkomst.

De ‘Stichting Fondsenwerving De Loopplank’ heeft contact met subsidieverleners. De stichting, die handelt op mandaat van de vereniging, beheert de sponsorgelden. Van deze gelden zijn extra voorzieningen betaald in de appartementen en in de gezamenlijke inloopruimte. De bewoners zijn gezamenlijk huurder van de inloopruimte.

Woningbouwvereniging Zayaz heeft in de periode 2009-2010 een appartementcomplex gebouwd in de Donk in ’s-Hertogenbosch Noord, waarvan een deel bestemd is voor jongeren met ASS. Binnen één vleugel van het appartementencomplex zijn 14 appartementen voor deze doelgroep beschikbaar. Op 1 augustus 2010 hebben 13 jongeren hun appartement betrokken, waar zij volledig zelfstandig kunnen wonen, onder dezelfde condities die gelden voor huurders in het algemeen. Het 14e appartement is een gezamenlijke inloopruimte.

De persoonlijke begeleiding wordt verzorgd door de zorgverlener Cello, die een team van vaste begeleiders heeft aangesteld voor de 13 bewoners. Hiertoe wordt het Persoons Gebonden Budget op basis van de individuele indicatie van de bewoners, in de vorm van Zorg in Natura door het Zorgkantoor rechtstreeks ter beschikking gesteld aan Cello.